Bo-selv tilbud til unge på Bornholm

Beskrivelse af vores bo-selv tilbud

Hvornår giver det mening for en ung at komme i ”egen” bolig med Bo-selv støtte – det gør det, når familien og den unge har brug for andre måder, at være sammen på. Vores arbejde tager afsæt i en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang til den enkelte unge. Vi arbejder med at styrke den unges eksisterende ressourcer og tager udgangspunkt i disse. Vi hjælper den unge ud af gamle uhensigtsmæssige handlemønstre, og arbejder hen imod en mere hensigtsmæssig og udviklende adfærd.

Når en ung indskrives i Base2&Co og Pædagogkompagniet – er vores erfaring, at vi møder den unge, der hvor andre har givet slip. Vi tilbyder den unge ”egen” lejlighed i et godt og hensigtsmæssigt miljø, som er medvirkende til den unges videreudvikling. Det vi gør er at vi anbringer den unge i en lejlighed hvor der bor helt ”almindelige” mennesker, de bor så side om side med folk der skal op og på arbejde eller har børn der skal i seng tidligt om aftenen. Vores oplevelse er, at dette er med til at give de unge en ansvarsfølelse hvor de også lærer at tage hensyn til andre mennesker. Vi præsenterer altid den unge for naboerne, igen er dette med til at det bliver en positiv oplevelse for alle parter, hvis der fx er høj musik fra den unges lejlighed, vil naboen have nemmere ved selv at henvende sig og bede den unge om at skrue ned. Målet med bo-selv støtte er, at den unge lærer at mestre eget liv, tage de gode og fornuftige beslutninger, arbejde mere målrettet og altid i samråd med en nærværende og autentisk voksen.

Indhold og metoder

Når vi møder de unge i Base2&Co og Pædagogkompagniet, ser vi det som en ny start – dog er vi klar over, at den unge kommer med erfaringer fra tidligere. Derfor arbejder vi meget målrettet og altid i respekt for den unges integritet og liv. Vi møder de unge der hvor de er og forsøger at skabe bro mellem det de er og det de ønsker at være. Vi arbejder ud fra relations tænkningen – helt forenklet handler det om, at vi mener at unge udvikler sig gennem relationer, samt at den gode relation er en forudsætningen for en sund udvikling. Hos os er relationen altafgørende – og at vi som professionelle har ansvaret for at relationen lykkes.

Vi arbejder ud fra tanken om, at forløbet planlægges til den enkelte unge. Dette gøres gennem individuelle samtaler, individuelle aktiviteter, praktisk-pædagogisk støtte og løbende evalueringer, på den måde danner vi os et indtryk af den enkelte unge. Det vigtigste for os er, at alt hvad vi gør, sker i tæt samarbejde med den unge. Den unges adfærd har indflydelse på, hvordan vi arbejder.  Vi tilpasser vores tilbud løbende, så det passer til den unges udvikling og behov.

En anbringelse i pædagogkompagniet er opdelt i 3 faser

 • Indslusningsfasen
Her lander den unge i egen lejlighed, vi danner et overblik over den unges reelle behov. I samarbejde med den unge laver vi en intern plan for hvad den unge skal opnå i hverdagen. I denne fase er der maximal støtte og den unge følges tæt.
 • Stabiliseringsfasen
Her har den unge typisk fundet sit ståsted hos os, der er lavet en plan for hvad den unge skal arbejde med. Den unge følges stadig tæt, der bliver jævnligt fulgt op på hvor den unge er i sine planer.
 • Udslusningsfasen
Her slækker man lidt på indsatsen, men man slipper ikke den unge. Den unge skal gerne have udviklet sig så han/hun kan tage noget ansvar for eget liv og læring. Samtidig ses der på, om den unge er i stand til selv at give udtryk for hvilken hjælp og støtte de har brug for. Dette så hverdagen kan fungere så tæt på det normale som overhovedet muligt. Det er også i denne fase, at der skal vurderes om den unge er ved at være klar til at stå på egne ben.

Vi arbejder helhedsorienteret med den unge, hermed menes, at vi så vidt det er muligt inddrager familien. Vi tager hånd om den enkeltes personlighed, tidligere livserfaring og aktuelle situation. Gennem en tillidsfuld relation, understøtter vi forældrene i at varetage rollen, som en nærværende og omsorgsfuld forælder.

Tilbuddet i Pædagogkompagniet er relevant for unge, der indvilger i en bo-selv anbringelse. Formålet er, at støtte og motivere den unge til at udvikle større selvstændighed - ansvarlighed i mødet med hverdagslivets krav og udfordringer.

Hos os kan støtten konkret være følgende:

At skabe struktur og overblik i hverdagen

 • Hjælpe ved møder og det at overholde aftaler
 • Oversigt over økonomi
 • Lære at tage del i eget liv og læring, så man som minimum har en ”ejer fornemmelse”, og medindflydelse på eget liv

At håndtere dagligdagens gøremål

 • Rengøring
 • Madlavning
 • Budgetlægning
 • Indkøb af dagligvarer/ til hele ugen
 • Læse og forstå breve fra det offentlige
 • Læse og forstå E-post

Hjælp til påbegyndelse af uddannelse eller beskæftigelse

 • Hjælp til at komme op og afsted om morgenen
 • Motivere til fastholdelse i uddannelse

Hjælp til at indgå i konstruktive relationer

 • Indgå i forenings aktiviteter
 • Støtte op om nye venskaber
 • Deltagelse i traditionsrige aktiviteter/ jul/påske/pinse osv

Arbejde ud fra kommunens handleplan og målsætning

 • Løbende opfølgning med sagsbehandler
 • Være opmærksomme på om nogle mål skal ændres

Vi understøtter forældrene i at varetage rollen som nærværende og omsorgsfulde forældre

 • Stiller os altid til rådighed for et tæt samarbejde med familien.
 • Fokus på at der er en sund relation imellem den unge og dennes familie.
 • Medinddragelse af forældre da de altid vil være de vigtigste i den unges liv.

Derudover har vi erfaring med at hjælpe unge, der er fængslet eller under tilsyn af Kriminalforsorgen. Vi har haft unge anbragt i egen lejlighed under opsyn og med fodlænke og opnået stor succes med dette.

Alt efter den unges behov, kan vi være tilstede hele døgnet eller i mindre tidsrum. Vi står dog altid til rådighed, så den unge kan komme i kontakt med os ved akut behov. Vi dækker døgnet 24/7/365

Skulle Du have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os eller se vores FAQ. Længere nede

Bo-selv tilbud til unge på Bornholm en pakkeløsning ?

Tilbuddet er en pakkeløsning, forstået på den måde at vi afholder alle udgifter omkring den unge:
 • Husleje inkl. vand, varme og el
 • Buskort til 3 zoner eller ungdomskort
 • Fitnesskort eller en anden fritids aktivitet
 • Frisør
 • Internet/tvpakke
 • Mobilabonnement
 • Kost, tøj og lommepenge efter KL´s takster
 • Sommerhus tur hver sommer, samt motivations tur til Lanzarote

Martin Ørneborg Tykjær

Ejer / Pædagog / Støttekontaktperson

martin@base2.dk
22 42 60 07

FAQ / OSS .:

Hvilken målgrupper tager i?
De unge som er anbragt hos os, er i aldersgruppen 14 til 23 år. De unge vi har, har alle forskellige udfordringer. Det kan være unge med diagnoser, misbrug af forskellig art. Vi har også unge der bevæger sig på kanten af loven. Men vi har også unge som bliver anbragt, fordi det bare ikke fungerer derhjemme.
Hvor længe har den unge mulighed for at være hos jer?
Den unge kan være hos os til det fyldte 23 år. Det er selvfølgelig med den forudsætning, at den unge har fået bevilget efterværn. Igen er det meget individuelt, nogen er her i en årrække andre er her måske kun et år. Vi holder jævnligt møder med sagsbehandlerne hvor denne også er med til at vurdere om den unge er klar til at stå på egne ben.
Er tilbuddet en pakkeløsning ?

Tilbuddet er en pakkeløsning, forstået på den måde at vi afholder alle udgifter omkring den unge:

  • Husleje inkl. vand, varme og el

 

  • Buskort til 3 zoner eller ungdomskort

 

  • Fitnesskort eller en anden fritids aktivitet

 

  • Frisør

 

  • Internet/tvpakke

 

  • Mobilabonnement

 

  • Kost, tøj og lommepenge efter KL´s takster

 

  • Sommerhus tur hver sommer, samt motivations tur til Lanzarote

 

  • Dog betaler vi ikke kroniker medicin, men hjælper gerne den unge med at få en eventuel medicin bevilling
Er alle tilbud ens?

Hvert tilbud er individuelt, vi tager udgangspunkt i den enkelte unge og dennes behov. Vi støber det sammen, så det passer præcis til den unge der flytter ind. Dette vil altid blive gjort i samarbejde med den sagsbehandler som er tilknyttet den unge. Priserne vil også afspejle sig i behov og indsats.

Hvilke diagnoser har i erfaring med?

Vi har erfaring med at arbejde med unge med Asperger, Borderline, Adhd, Angst og Skizofreni. Vi har også stor erfaring i arbejdet med unge med dobbeltdiagnoser.

Vi arbejder dog ikke med unge, med svære fysiske handicap som kræver døgnpleje. Da vores unge er anbragt i lejligheder, varetager vi heller ikke unge kørestolsbrugere.

Hvor ligger jeres lejligheder fysisk?

Som det er lige nu, råder vi over 4 lejligheder i Rønne, planen er at vi inden årsskiftet skal øge dem så vi kommer op på 10 lejligheder på Bornholm.

 • Ud over det har vi tilgængelige akutpladser, så vi kan tage unge ind med 24 timers varsel.
Hvordan dokumentere i jeres arbejde?

Vi udarbejder en statusskrivelse efter 3 måneder, samt afholder opfølgningsmøde, herefter bliver der lavet statusskrivelser hver 6. måned. Ved opfølgningsmøder, gennemgår vi handleplan i samarbejde med sagsbehandleren og den unge. Vi prioriterer at have et tæt samarbejde med sagsbehandler, som hele tiden bliver holdt ajour med hvad der sker af forandringer i den unges liv. Udover dette bliver der lavet dagbog for den unge, som vi så tager udgangspunkt i, når vi skriver status.

Vil du vide mere? Kom i kontakt med os

Kontakt os idag for mere information, eller for at lave en aftale - udfyld kontaktformen eller ring til os.

Base2 & Co Bornholm

v/Martin Ørneborg Tykjær

Søndre Landevej 112
3720 Aakirkeby Bornholm.

×
Menu
Ring op
Skriv til os

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk